Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
2.2
2.3
2.4
lid
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
1
1
2
3
5
b
woonfunctie van een woonwagen
1
3
4
1
2
3
5
c
andere woonfunctie
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
3
Celfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
1
2
3
5
1
2
3
5
b
andere industriefunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
1
1
2
3
5
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
9
Sportfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
1
2
3
5
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
1
2
3
6
1
1
2
3
5
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
3
6
1
1
2
3
5
c
andere overige gebruiksfunctie
1
2
3
6
1
2
3
5
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
1
1
2
3
5
*