Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.75

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
*
*
3
Celfunctie
1
2
3
4
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
*
*
5
Industriefunctie
1
2
3
4
*
*
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
*
*
7
Logiesfunctie
1
2
3
4
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
*
*
9
Sportfunctie
1
2
3
4
*
*
10
Winkelfunctie
1
2
3
4
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
4
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
4
*
*