Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.79

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
*
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
*
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
*
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*