Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.81

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
*
1
2
3
1
2
3
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
2
1
*
*
b
andere woonfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
3
Celfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
5
Industriefunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
6
Kantoorfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
7
Logiesfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
9
Sportfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
10
Winkelfunctie
*
*
1
2
3
1
2
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m 2
*
*
1
2
3
*
*
b
overige gebruiksfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 50 m 2
1
2
3
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
3
*
*