Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.88

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
2
b
andere woonfunctie
*
1
2
3
2
Bijeenkomstfunctie
*
1
2
3
3
Celfunctie
*
1
2
3
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
3
5
Industriefunctie
*
1
2
3
6
Kantoorfunctie
*
1
2
3
7
Logiesfunctie
*
1
2
3
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
3
9
Sportfunctie
*
1
2
3
10
Winkelfunctie
*
1
2
11
Overige gebruiksfunctie
*
1
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde