Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.91

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
1
2
1
2
*
1
2
[klasse]
[klasse]
[klasse]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
1
2
1
4
4
T3
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
*
1
2
5
1
2
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
c
andere woonfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
2
4
2
2
4
T1
T1
T3
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
2
4
2
2
4
T1
T3
T3
b
andere bijeenkomstfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
3
Celfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
1 niet-gemeenschappelijke ruimte
1
1
3
1
1
4
T1
T2
T2
2 gemeenschappelijke ruimte
1
1
4
1
1
4
T1
T3
T3
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
2
4
2
2
4
T1
T3
T3
b
andere gezondheidszorgfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
5
Industriefunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
6
Kantoorfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
b
andere logiesfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
2
4
2
2
4
T1
T3
T3
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
9
Sportfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
10
Winkelfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
11
Overige gebruiksfunctie
*
1
2
3
5
1
2
1
1
1
2
4
4
2
4
4
T1
T3
T3
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
1
2
4
5
6
1
2
2
2
2
2
4
4
T1
T3
T3
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
4
5
1
2
2
2
2
2
4
4
T1
T3
T3