Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.110

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
*
4
1
Woonfunctie
[m2]
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
1
2
4
5
6
1
2
2.000
b
woonfunctie van een woonwagen
c
andere woonfunctie
1
2
3
1
3
4
5
6
1
2
2 000
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
2 000
3
Celfunctie
a
celfunctie gelegen in een cellengebouw
1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
1
2
*
2 000
b
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
2 000
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
2
3
1
4
5
6
7
10
1
2
*
2 000
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
2 000
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
1
2
3
4
5
6
7
1
4
5
6
7
1
2
*
3 000
b
andere industriefunctie
1
2
3
4
5
1
4
5
6
7
1
2
*
3 000
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
2 000
7
Logiesfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
1 000
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
3 000
9
Sportfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
3 000
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
4
5
6
7
1
2
*
2 000
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
4
5
8
1
4
5
6
7
1
2
*
2 000
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde