Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.115

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
*
1
[minuten]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw
1
2
5
1
2
3
5
1
3
4
60
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw
1
2
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
60
c
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
1
5
1
4
1
2
3
4
60
d
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang
1 gedeelte voor slapen
4
5
1
6
1
5
*
30
2 ander gedeelte
b
andere bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
a
celfunctie gelegen in een cellengebouw
1
5
1
2
1
5
30
b
celfunctie niet gelegen in een cellengebouw
1
5
1
2
1
30
4
Gezondheidszorgfunctie
1 gedeelte voor aan bed gebonden patiënten
3
5
1
7
1
5
*
30
2 ander gedeelte
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
5
1
2
3
1
*
30
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde