Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.134

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
7
*
*
*
1
Woonfunctie
[m]
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
*
*
*
c
andere woonfunctie
1
2
*
*
*
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
n.t.
n.t.
n.t.
b
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang.
1
2
1
2
3
4
*
*
*
30
30
30
n.t.
n.t.
c
andere bijeenkomstfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
n.t.
n.t.
3
Celfunctie
1
2
2
3
4
5
6
*
*
*
1 ruimte voor bezoekers
30
30
30
n.t.
n.t.
2 andere ruimte
30
30
30
45
n.t.
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
1 ruimte voor bezoekers
30
30
30
n.t.
n.t.
2 andere ruimte
30
30
30
45
n.t.
5
Industriefunctie
1
2
2
3
4
7
*
*
*
30
30
30
45
60
6
Kantoorfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
45
n.t.
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
4
*
*
*
b
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
30
n.t.
c
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
1
2
3
4
*
*
*
30
30
30
30
n.t.
8
Onderwijsfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
45
60
10
Winkelfunctie
1
2
2
3
4
*
*
*
30
30
30
45
60
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
2
3
*
*
*
30
30
30
45
60
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde