Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.140

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
1
2
*
*
2
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
*
*
*
c
andere woonfunctie
*
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
2
*
*
60
3
Celfunctie
*
2
*
*
75
4
Gezondheidszorgfunctie
*
2
*
*
75
5
Industriefunctie
*
2
*
*
75
6
Kantoorfunctie
*
2
*
*
75
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
*
2
*
*
75
b
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
*
*
*
c
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
*
*
75
8
Onderwijsfunctie
*
2
*
*
60
9
Sportfunctie
*
2
*
*
75
10
Winkelfunctie
*
2
*
*
75
11
Overige gebruiksfunctie
*
2
*
*
75
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde