Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.145.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8
9
10
[-]
[m2]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
6
7
c
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
3
6
7
14
d
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw
1
2
4
5
6
7
14
e
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw
1
2
3
4
5
6
7
14
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
n.t.
n.t.
n.t.
20
50
n.t.
n.t.
n.t.
20
20
n.t.
n.t.
n.t.
b
andere bijeenkomstfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
n.t.
n.t.
20
50
125
n.t.
n.t.
20
20
20
n.t.
n.t.
3
Celfunctie
8
9
10
11
12
13
14
-
16
1 ruimte voor bezoekers
13,75
5,5
2
n.t.
n.t.
20
50
125
n.t.
n.t.
20
20
20
n.t.
n.t.
2 ruimte waarin een cellenblok ligt
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
3 andere ruimte
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 ruimte voor bezoekers
13,75
5,5
2,2
n.t.
n.t.
20
50
125
n.t.
n.t.
20
20
20
n.t.
n.t.
2 andere ruimte
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
b
andere gezondheidszorgfunctie
8
9
10
11
12
13
14
16
1 ruimte voor bezoekers
13,75
5,5
2,2
n.t.
n.t.
20
50
125
n.t.
n.t.
20
20
20
n.t.
n.t.
2 andere ruimte
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
5
Industriefunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
0,37
20
50
125
375
750
20
20
20
30
40
6
Kantoorfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van minder dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
b
andere logiesfunctie
8
9
10
11
12
13
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
n.t.
20
50
125
375
n.t.
20
20
20
30
n.t.
8
Onderwijsfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
n.t.
n.t.
20
50
125
n.t.
n.t.
20
20
20
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
0,37
20
50
125
375
750
20
20
20
30
40
10
Winkelfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
0,37
20
50
125
375
750
20
20
20
30
40
11
Overige gebruiksfunctie
8
9
10
11
12
14
16
13,75
5,5
2,2
0,92
0,37
20
50
125
375
750
20
20
20
30
40
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde