Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.145.2

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
2
3
4
6
[m2]
[–]
[m2]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
1
1
c
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2, niet gelegen in een woongebouw en niet van een woonwagen
1
2
7
1
500
d
woonfunctie, gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
7
1
800
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
2
3
4
5
7
2
120
300
n.t.
n.t.
n.t.
9,2
3,7
n.t.
n.t.
n.t.
30
75
n.t.
n.t.
n.t.
b
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang
2
3
4
5
7
2
75
75
75
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
c
andere bijeenkomstfunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
3
Celfunctie
1
2
3
4
5
7
2
1 ruimte voor bezoekers
120
300
750
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
2 ruimte waarin een cellenblok ligt
50
50
50
50
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
3 andere ruimte
120
300
750
1000
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
2
3
4
5
6
7
2
1 ruimte voor bezoekers
120
300
750
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
40
2 andere ruimte
120
300
750
1000
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
30
b
andere gezondheidszorgfunctie
2
3
4
5
6
7
2
1 ruimte voor bezoekers
120
300
750
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
40
2 andere ruimte
120
300
750
1000
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
40
5
Industriefunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
1000
1000
9,2
3,7
1,5
0,6
0,2
30
75
187,5
450
1125
6
Kantoorfunctie
2
3
4
5
6
7
2
120
300
750
1000
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
40
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
3
4
5
2
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
b
andere logiesfunctie
1
1
2
3
4
5
7
2
500
500
500
500
n.t.
9,2
3,7
1,5
0,6
n.t.
30
75
187,5
450
n.t.
8
Onderwijsfunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
n.t.
n.t.
9,2
3,7
1,5
n.t.
n.t.
30
75
187,5
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
1000
1000
9,2
3,7
1,5
0,6
0,2
30
75
187,5
450
1125
10
Winkelfunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
1000
1000
9,2
3,7
1,5
0,6
0,2
30
75
187,5
450
1125
11
Overige gebruiksfunctie
2
3
4
5
7
2
120
300
750
1000
1000
9,2
3,7
1,5
0,6
0,2
30
75
187,5
450
1125
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde