Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.160

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
*
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
*
2
4
[m2]
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
1
2
3
4
5
7
1
2
3
4
5
500
1500
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
2
1
2
3
4
5
7
*
150
600
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
300
1500
3
Celfunctie
3
1
2
4
5
7
*
2700
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
2
1
2
4
5
6
7
*
2700
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
1400
5600
5
Industriefunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
1400
5600
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
675
2700
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2
1
2
1
2
3
4
5
7
*
200
1000
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2
1
2
1
2
3
4
5
7
*
200
1000
c
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2
1
2
1
2
3
4
5
7
*
1400
5600
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
4
5
7
*
1500
9
Sportfunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
1400
5600
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
3
4
5
7
*
1400
5600
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
1
2
1
2
3
4
5
7
1400
5600
b
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
*
7