Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.175

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden 
artikel
lid
1
2
1
2
*
*
1
2
*
*
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
1
2
*
*
1
2
120
b
andere bijeenkomstfunctie
1
1
2
*
*
1
2
300
3
Celfunctie
1
1
2
*
*
1
2
720
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gedeelte voor bedgebonden patiënten
1
2
1
2
*
*
1
2
720
b
gedeelte niet voor bedgebonden patiënten
1
1
2
*
*
1
2
720
5
Industriefunctie
1
1
2
*
*
1
2
1800
6
Kantoorfunctie
1
1
2
*
*
1
2
720
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
*
1
2
*
1800
b
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
*
1
2
*
720
c
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
*
*
1
2
*
720
8
Onderwijsfunctie
1
1
2
*
*
1
2
300
9
Sportfunctie
1
1
2
*
*
1
2
1800
10
Winkelfunctie
1
1
2
*
*
1
2
1800
11
Overige gebruiksfunctie
1
1
2
*
*
1
2
1800
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*