Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.8

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
2.9
lid
1
2
3
4
5
6
7
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
2
3
*
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar of 24-uurs opvang
1
5
6
*
b
andere bijeenkomstfunctie
1
4
6
*
3
Celfunctie
a
celfunctie voor dag- en nachtverblijf
1
5
6
*
b
andere celfunctie
1
4
6
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
5
6
*
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
4
6
*
5
Industriefunctie
1
4
6
*
6
Kantoorfunctie
1
4
6
*
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
*
b
andere logiesfunctie
1
5
6
*
8
Onderwijsfunctie
1
4
6
*
9
Sportfunctie
1
4
6
*
10
Winkelfunctie
1
4
6
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
1
4
6
*
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
4
6
*
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
7
*