Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.11

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
*
b
woonfunctie van een woonwagen
c
andere woonfunctie
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
*
3
Celfunctie
a
celfunctie voor dag- en nachtverblijf
1
4
*
b
andere celfunctie
1
3
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten
1
4
*
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
3
*
5
Industriefunctie
1
3
*
6
Kantoorfunctie
1
3
*
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 100 m2, niet gelegen in een logiesgebouw
1
*
b
andere logiesfunctie
1
4
*
8
Onderwijsfunctie
1
3
*
9
Sportfunctie
1
3
*
10
Winkelfunctie
1
3
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer
1
3
*
b
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
5
*