Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.183

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2, gelegen in een woongebouw voor de huisvesting van minder zelfredzame personen
2
1
2
3
4
1
*
c
andere woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2
2
1
2
3
4
1
*
d
andere woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2
1
1
2
3
4
1
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
5
6
1
*
3
Celfunctie
1
5
6
1
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
5
6
1
*
5
Industriefunctie
1
5
6
1
*
6
Kantoorfunctie
1
5
6
1
*
7
Logiesfunctie
1
5
6
1
*
8
Onderwijsfunctie
1
5
6
1
*
9
Sportfunctie
1
5
6
1
*
10
Winkelfunctie
1
5
6
1
*
11
Overige gebruiksfunctie
5
1
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2
*