Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.188

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
Celfunctie
1
4
Gezondheidszorgfunctie
1
5
Industriefunctie
1
6
Kantoorfunctie
1
7
Logiesfunctie
1
8
Onderwijsfunctie
1
9
Sportfunctie
1
10
Winkelfunctie
1
11
Overige gebruiksfunctie
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2