Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.190

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
*
*
2
1
Woonfunctie
[m2]
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw voor minder zelfredzame personen
1
3
1
3
4
5
1
2
3
*
*
c
andere woonfunctie
1
2
1
3
4
5
1
2
3
*
*
500
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
3
Celfunctie
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
a
gezondheidszorgfunctie bestemd voor aan bed gebonden patiënten
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
1
2
1
*
b
andere industriefunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
1000
6
Kantoorfunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
9
Sportfunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
10
Winkelfunctie
1
2
2
3
4
5
1
2
3
*
*
500
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2
1
3
2
3
4
5
1
2
3
*
*
b
andere overige gebruiksfunctie
1
2
1
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
4