Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.196

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
*
c
andere woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van meer dan 1000 m2
1
*
d
andere woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 1000 m2
2
Bijeenkomstfunctie
1
*
*
3
Celfunctie
1
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
*
*
5
Industriefunctie
1
*
*
6
Kantoorfunctie
1
*
*
7
Logiesfunctie
1
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
*
*
9
Sportfunctie
1
*
*
10
Winkelfunctie
1
*
11
Overige gebruiksfunctie
1
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2