Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.19

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
1
2
3
1
2
2
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
1
2
0,2
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
1
2
3
1
2
3
1
2
0,1
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
2
3
3
Celfunctie
1
2
3
1
2
3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
2
3
5
Industriefunctie
1
2
3
1
2
3
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
2
3
7
Logiesfunctie
1
2
3
1
2
3
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
2
3
9
Sportfunctie
1
2
3
1
2
3
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
2
3
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
3
1
2
3
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2
3
1
3