Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.25

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
2
Bijeenkomstfunctie
1
3
Celfunctie
1
4
Gezondheidszorgfunctie
1
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
6
Kantoorfunctie
1
7
Logiesfunctie
1
8
Onderwijsfunctie
1
9
Sportfunctie
1
10
Winkelfunctie
1
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2
1
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
c
andere overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2