Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.27

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
1
2
3
4
5
6
1
2
*
2
1
Woonfunctie
[m2]
[m]
a
woonfunctie van een woonwagen
b
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
4
11
1
2
1
2
3
4
1
2
*
0,5
c
andere woonfunctie
1
2
4
11
1
2
1
2
3
4
1
2
*
0,5
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
n.t.
n.t.
n.t.
0,5
b
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang van kinderen jonger dan 4 jaar
5
6
7
11
1
3
1
2
4
1
40
100
250
n.t.
n.t.
0,1
c
andere bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
5
6
7
11
1
3
1
2
3
4
1
40
100
250
n.t.
n.t.
0,2
d
andere bijeenkomstfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
3
5
6
1
40
100
250
n.t.
n.t.
0,5
3
Celfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
1 verblijfsgebied waarin een bezoekruimte of een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte ligt
40
100
250
n.t.
n.t.
0,3
2 ander verblijfsgebied
40
100
250
600
>600
0,3
4
Gezondheidszorgfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
1 verblijfsgebied voor bezoekers
40
100
250
n.t.
n.t.
0,5
2 ander verblijfsgebied
40
100
250
600
n.t.
0,5
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
5
6
7
8
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
>600
0,5
6
Kantoorfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
n.t.
0,5
7
Logiesfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
n.t.
0,5
8
Onderwijsfunctie
a
onderwijsfunctie voor het basis- of speciaalonderwijs
5
6
7
11
1
3
1
2
3
4
1
40
100
250
n.t.
n.t.
0,2
b
andere onderwijsfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
3
4
1
40
100
250
n.t.
n.t.
0,5
9
Sportfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
>600
0,5
10
Winkelfunctie
5
5
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
>600
0,5
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2.
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
>600
0,5
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
40
100
250
600
>600
0,5
c
andere overige gebruiksfunctie
5
6
7
11
1
3
1
2
5
6
1
2
40
100
250
600
>600
0,5
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
5
9
10
11
1
3
1
2
40
100
250
600
>600