Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.33

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
*
1
2
*
2
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
1
2
*
1
2
*
0,2
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
1
2
*
1
2
*
0,1
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
*
1
*
3
Celfunctie
1
2
*
1
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
*
1
*
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
*
1
*
6
Kantoorfunctie
1
2
*
1
*
7
Logiesfunctie
1
2
*
1
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
*
1
*
9
Sportfunctie
1
2
*
1
*
10
Winkelfunctie
1
2
*
1
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2
1
2
*
1
*
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
*
1
*
c
andere overige gebruiksfunctie
1
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
3
*
*