Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.42

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
*
*
1
2
3
3
[m]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
*
*
1
2
3
0,2
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar
*
*
1
2
3
0,1
b
andere bijeenkomstfunctie
*
*
1
3
Celfunctie
*
*
1
4
Gezondheidszorgfunctie
*
*
1
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
*
*
1
6
Kantoorfunctie
*
*
1
7
Logiesfunctie
*
*
1
8
Onderwijsfunctie
*
*
1
9
Sportfunctie
*
*
1
10
Winkelfunctie
*
*
1
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m2
*
*
1
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
*
*
1
c
andere overige gebruiksfunctie
*
*
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*
*
1