Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.46

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
*
1
2
3
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
*
1
-
b
andere woonfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
3
Celfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
2
*
1
2
3
*
*
b
andere industriefunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
6
Kantoorfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
7
Logiesfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
9
Sportfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
10
Winkelfunctie
1
2
*
1
2
3
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2
1
2
*
1
2
3
*
b
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen, gelegen onder het meetniveau
1
2
*
2
3
*
c
andere overige gebruiksfunctie
2
*
1
3
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
2
1
2
3
*
*