Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.52

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
*
1
2
3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
*
1
b
andere woonfunctie
1
2
*
1
2
3
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
*
1
2
3
3
Celfunctie
1
2
*
1
2
3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
*
1
2
3
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
2
*
1
2
3
b
andere industriefunctie
1
2
*
1
2
3
6
Kantoorfunctie
1
2
*
1
2
3
7
Logiesfunctie
1
2
*
1
2
3
8
Onderwijsfunctie
1
2
*
1
2
3
9
Sportfunctie
1
2
*
1
2
3
10
Winkelfunctie
1
2
*
1
2
3
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
*
1
2
3
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
1
2