Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.56

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
*
1
2
3
4
*
1
2
*
1
1
[lux]
[m2]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
2
3
*
4
*
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
n.t.
n.t.
n.t.
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
n.t.
n.t.
3
Celfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
1
niet-gemeenschappelijke ruimte
200
60
150
375
900
>900
2
ruimte voor bezoekers
10
60
150
375
n.t.
n.t.
3
andere ruimte
10
60
150
375
900
>900
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
1
ruimte voor bezoekers
10
60
150
375
n.t.
n.t.
2
andere ruimte
10
60
150
375
900
n.t.
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
3
*
4
*
b
andere industriefunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
900
>900
6
Kantoorfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
900
n.t.
7
Logiesfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
900
n.t.
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
n.t.
n.t.
9
Sportfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
900
>900
10
Winkelfunctie
1
2
3
*
1
3
4
*
1
*
10
60
150
375
900
>900
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, niet gelegen onder het meetniveau, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2.
1
2
3
*
3
4
*
1
*
10
b
overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer, gelegen onder het meetniveau.
1
2
3
*
2
3
4
*
1
*
10
c
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen gelegen onder het meetniveau, met een gebruiksoppervlakte van niet meer dan 500 m2.
1
2
3
*
3
4
*
1
*
10
d
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen, gelegen onder het meetniveau, met een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2.
1
2
3
*
2
3
4
*
1
*
10
e
andere overige gebruiksfunctie
2
3
*
4
*
1
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
3
4
*
4
*
2
*