Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.72

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
3
Celfunctie
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
5
Industriefunctie
*
6
Kantoorfunctie
*
7
Logiesfunctie
*
8
Onderwijsfunctie
*
9
Sportfunctie
*
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
*