Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 5.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
lid
1
2
3
4
5
1
2
*
1
2
1
2
3
4
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
4
1
2
*
2
3
4
b
andere woonfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
3
Celfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
5
Industriefunctie
1
2
3
5
1
1
1
2
*
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
7
Logiesfunctie
a
een niet-verwarmde logiesfunctie
b
een verwarmde logiesfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
9
Sportfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
1
1
2
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde