Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 5.8

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
5.9
lid
1
2
3
4
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
2
b
andere woonfunctie
1
4
*
2
Bijeenkomstfunctie
1
4
*
3
Celfunctie
1
4
*
4
Gezondheidszorgfunctie
1
4
*
5
Industriefunctie
1
3
4
*
6
Kantoorfunctie
1
4
*
7
Logiesfunctie
a
een niet-verwarmde logiesfunctie
b
een verwarmde logiesfunctie
1
4
*
8
Onderwijsfunctie
1
4
*
9
Sportfunctie
1
4
*
10
Winkelfunctie
1
4
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde