Bouwbesluit Online 2012


7.

Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften wordt in een tabel verstaan onder:

 1. –:

  dit lid is niet van toepassing;

 2. *:

  het hele artikel is van toepassing;

 3. >:

  alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde;

 4. n.t.:

  deze bezettingsgraadklasse is niet toegestaan;

 5. ≤:

  alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties