Bouwbesluit Online 2012

Artikel 2.133. Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

Bij ministeriƫle regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties