Bouwbesluit Online 2012

Artikel 1.11

Lid 1.

Een automatische brandblusinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, eerste lid, van het besluit en een rookbeheersingsinstallatie als bedoeld in artikel 6.32, tweede lid, van het besluit beschikt voor ingebruikname over een inspectiecertificaat als bedoeld in artikel 6.32, eerste respectievelijk tweede lid, van het besluit.

Lid 2.

Een inspectiecertificaat als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur van een jaar.