Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.46.1

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarde
capaciteit verblijfsruimte
artikel
 
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
[dm3/s per m2]
[dm3/s]
[dm3/s per m2]
[dm3/s]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
3
4
5
7
0,9
7
0,7
7
b
woonfunctie van een woonwagen
1
2
1
2
3
4
5
0,8
7
0,8
7
c
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
4
5
0,9
7
0,7
7
bij bezettingsgraadklasse
B1
B2
B3
B4
B5
B1
B2
B3
B4
B5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstunctie voor kinderopvang
1
2
1
2
3
4
6
8
3,2
1,3
n.t.
n.t.
7
6,4
2,5
1
n.t.
n.t.
7
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte voor alcoholgebruik
4,8
4,8
4,8
n.t.
n.t.
7
3,8
3,8
3,8
n.t.
n.t.
7
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
n.t.
n.t.
7
12
4,8
1,9
n.t.
n.t.
7
3 ruimte voor het aanschouwen van sport
4,8
1,9
n.t.
n.t.
n.t.
7
3,8
1,5
n.t.
n.t.
n.t.
7
4 andere ruimte
4,8
1,9
0,8
n.t.
n.t.
7
3,8
1,5
0,6
n.t.
n.t.
7
3
Celfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte niet voor dag en nachtverblijf met toiletpot
8
3,2
1,3
0,5
n.t.
11
6,4
2,5
1
0,4
n.t.
11
2 ruimte niet voor dag en nachtverblijf zonder toiletpot
8
3,2
1,3
0,5
n.t.
7
6,4
2,5
1
0,4
n.t.
7
3 ruimte voor dag en nachtverblijf met toiletpot
15
6
2,4
1
n.t.
11
12
4,8
1,9
0,8
n.t.
11
4 ruimte voor dag en nachtverblijf zonder toiletpot
15
6
2,4
1
n.t.
7
12
4,8
1,9
0,8
n.t.
7
5 ruimte voor bezoekers
8
3,2
1,3
n.t.
n.t.
7
6,4
2,5
1
n.t.
n.t.
7
6 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
1
n.t.
7
12
4,8
1,9
1
n.t.
7
7 andere ruimte
8
3,2
1,3
0,5
n.t.
7
6,4
2,5
1
0,4
n.t.
7
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte uitsluitend voor bezoekers
4,8
1,9
1,3
n.t.
n.t.
13
3,8
1,5
1
n.t.
n.t.
10
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
1
n.t.
13
12
4,8
1,9
1
n.t.
10
3 ruimte voor aan bed gebonden patiënten
15
6
2,4
1
n.t.
13
12
4,8
1,9
0,8
n.t.
10
4 andere ruimte
8
3,2
1,3
0,5
n.t.
13
6,4
2,5
1
0,8
n.t.
10
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
2
4
b
andere industriefunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
1
1
7
12
4,8
1,9
1
1
7
2 andere ruimte
8
3,2
1,3
0,5
0,5
7
6,4
2,5
1
0,4
0,4
7
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1,3
1,3
1,3
1,3
n.t.
13
1
1
1
1
n.t.
10
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
1
2
3
4
6
15
6
2,4
1
n.t.
7
12
4,8
1,9
0,8
n.t.
7
b
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
1
2
3
4
5
15
6
2,4
1
n.t.
7
12
4,8
1,9
0,8
n.t.
7
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
n.t.
n.t.
7
12
4,8
1,9
n.t.
n.t.
7
2 andere ruimte
8,8
3,5
1,4
n.t.
n.t.
7
7
2,8
1,1
n.t.
n.t.
7
9
Sportfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte voor uitoefening van een sport
8
3,2
1,3
0,5
0,5
7
6,4
2,5
1
0,4
0,4
7
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
1
1
7
12
4,8
1,9
1
1
7
3 andere ruimte
4,8
1,9
0,8
0,5
0,5
7
3,8
1,5
0,6
0,4
0,4
7
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
3
4
6
1 ruimte voor winkelend publiek
4,8
1,9
0,8
0,5
0,5
7
3,8
1,5
0,6
0,4
0,4
7
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
15
6
2,4
1
1
7
12
4,8
1,9
1
1
7
3 andere ruimte
8
3,2
1,3
0,5
0,5
7
6,4
2,5
1
0,4
0,4
7
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
1
2
3
4
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
b
overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval
1
2
1
2
3
4
6
100
100
c
andere overige gebruiksfunctie
2
3
4
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde