Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.46.2

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
4
5
b
woonfunctie van een woonwagen
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
4
5
c
andere woonfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
4
5
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
b
andere bijeenkomstfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
3
Celfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte met toiletpot
6
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
3 andere ruimte
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
5
b
andere industriefunctie
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
6
Kantoorfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
b
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
4
5
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
9
Sportfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
10
Winkelfunctie
*
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
6
2 andere ruimte
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
3
1
2
3
4
3
4
5
6
b
overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval
3
1
2
3
4
1
2
3
4
3
4
5
6
c
andere overige gebruiksfunctie
1
2
2
4
5
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde