Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.54

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
1
2
3
4
5
6
*
1
2
3
1
2
3
1
[dm3/s per m2]
[dm3/s]
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
0,7
7
b
woonfunctie van een woonwagen
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
0,8
7
c
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
0,7
7
2
Bijeenkomstfunctie
a
bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
1
2
1
2
3
6
1
2
1
7
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte voor alcoholgebruik
3,8
7
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
0.8
7
3 ruimte voor het aanschouwen van sport
1,5
7
4 andere ruimte
0,6
7
3
Celfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte niet voor dag - en nachtverblijf met een toiletpot
3
0,4
11
2 ruimte niet voor dag - en nachtverblijf zonder een toiletpot
0,4
7
3 ruimte met een toiletpot
3
0,8
11
4 ruimte voor dag - en nachtverblijf zonder een toiletpot
0,8
7
5 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
0.8
7
6 andere ruimte
0,4
7
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
1
7
2 andere ruimte
1
7
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
2
2
3
1
2
b
andere industriefunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
0,8
7
2 andere ruimte
0,4
7
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1
10
7
Logiesfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
0,8
7
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
1,1
7
2 andere ruimte
1,1
7
9
Sportfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
2 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
0,8
7
3 andere ruimte
0,4
7
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
3
6
1
2
1 ruimte voor activiteiten die de binnenlucht verontreinigen
3
0.8
7
2 andere ruimte
0,4
7
11
Overige gebruiksfunctie
a
overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen
1
2
1
2
3
6
*
1
2
3
3
b
overige gebruiksfunctie voor het opslaan van afval
1
2
1
2
3
6
*
1
2
3
100
c
andere overige gebruiksfunctie
2
3
2
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde