Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.67

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
3
2
1
2
3
b
woonfunctie van een woonwagen
1
2
1
2
c
woonfunctie niet gelegen in een woongebouw
1
2
3
2
3
4
1
2
1
2
3
2
1
3
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
3
Celfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
5
Industriefunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
6
Kantoorfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
2
3
4
1
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
2
3
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
9
Sportfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
10
Winkelfunctie
1
2
3
2
3
4
2
1
2
3
1
2
1
3
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
2
3
1
2
3
1
2
3
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
5
5
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde