Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.74

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
1
2
3
4
*
1
2
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
1
b
andere woonfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
3
Celfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
5
Industriefunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
6
Kantoorfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
7
Logiesfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
9
Sportfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
10
Winkelfunctie
1
2
3
1
2
3
*
1
2
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
1
2
1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer
4
4
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde