Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.114

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
1
2
3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
b
andere woonfunctie
1
2
1
2
3
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
1
2
3
3
Celfunctie
1
2
1
2
3
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
1
2
3
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
1
2
3
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
1
2
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
1
1
2
3
8
Onderwijsfunctie
1
2
1
2
3
9
Sportfunctie
1
2
1
2
3
10
Winkelfunctie
1
2
1
2
3
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde