Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.6

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
3.7
3.8
3.9
lid
*
1
2
3
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
b
andere woonfunctie
*
1
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
3
*
*
3
Celfunctie
*
3
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
3
*
*
5
Industriefunctie
*
3
*
*
6
Kantoorfunctie
*
3
*
*
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
*
3
*
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
*
2
3
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
3
*
*
9
Sportfunctie
*
3
*
*
10
Winkelfunctie
*
3
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
*
3
*
*
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde