Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.15

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie gelegen in een woongebouw
*
b
andere woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde