Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.22

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
1
2
3
4
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
3
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
3
Celfunctie
1
2
3
4
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
7
Logiesfunctie
1
2
3
4
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
9
Sportfunctie
1
2
3
4
10
Winkelfunctie
1
2
3
4
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde