Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.26

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
1
2
1–3
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
1
3
4
2
0,65
b
andere woonfunctie
1
2
3
4
1
2
0,65
2
Bijeenkomstfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
3
Celfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
4
Gezondheidszorgfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
1
2
3
4
5
1
2
0,5
6
Kantoorfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
7
Logiesfunctie
a
een niet-verwarmde logiesfunctie
b
andere logiesfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
8
Onderwijsfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
9
Sportfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
10
Winkelfunctie
1
2
3
4
1
2
0,5
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde