Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.29

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
Woonfunctie
2
Bijeenkomstfunctie
*
3
Celfunctie
4
Gezondheidszorgfunctie
*
5
Industriefunctie
a
lichte industriefunctie
b
andere industriefunctie
*
6
Kantoorfunctie
7
Logiesfunctie
a
een niet-verwarmde logiesfunctie
b
andere logiesfunctie
8
Onderwijsfunctie
*
9
Sportfunctie
10
Winkelfunctie
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde