Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 3.41

gebruiksfunctie
leden van toepassing
artikel
lid
*
1
2
*
*
1
Woonfunctie
a
woonfunctie van een woonwagen
*
1
2
*
b
andere woonfunctie
*
1
2
*
*
2
Bijeenkomstfunctie
*
1
2
*
*
3
Celfunctie
*
1
2
*
*
4
Gezondheidszorgfunctie
*
1
2
*
*
5
Industriefunctie
6
Kantoorfunctie
*
1
2
*
*
7
Logiesfunctie
a
logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw
b
logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw
*
1
2
*
*
8
Onderwijsfunctie
*
1
2
*
*
9
Sportfunctie
*
1
2
*
*
10
Winkelfunctie
*
1
2
*
*
11
Overige gebruiksfunctie
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde