Bouwbesluit Online 2012

Aansturingstabel 2.101

gebruiksfunctie
leden van toepassing
grenswaarden
artikel
lid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
*
*
6
8
[m]
[m]
[m]
1
Woonfunctie
a
woonwagen
1
4
8
12
*
*
30
2,1
b
andere woonfunctie
1
2
4
1
2
3
4
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
*
*
30
2,3
2
Bijeenkomstfunctie
a
voor kinderopvang met bedgebied
1
2
4
5
9
1
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
5
2,3
b
andere bijeenkomstfunctie
1
2
4
5
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
3
Celfunctie
2
4
5
6
9
10
12
1
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
22,5
22,5
2,3
4
Gezondheidszorgfunctie
a
met bedgebied
1
2
4
5
6
9
12
1
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
11
12
1
2
*
*
30
20
2,3
b
andere gezondheidszorgfunctie
1
2
4
5
6
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
5
Industriefunctie
1
2
4
5
6
7
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
6
Kantoorfunctie
1
2
4
5
6
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
7
Logiesfunctie
a
in een logiesgebouw
1
2
4
5
9
10
-
1
6
7
1
2
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
20
2,3
b
andere logiesfunctie
1
2
4
5
9
10
1
6
7
1
2
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
20
2,1
8
Onderwijsfunctie
1
2
4
5
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
15
2,3
9
Sportfunctie
1
2
4
5
6
7
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
10
Winkelfunctie
1
2
4
5
6
7
9
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,3
11
Overige gebruiksfunctie
1
2
4
5
6
7
10
2
3
5
6
7
1
1
2
3
4
1
2
3
5
6
8
12
1
2
*
*
30
30
2,1
12
Bouwwerk geen gebouw zijnde
a
wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m
1
3
8
1
1
3
5
8
9
12
3
*
2,1
b
ander bouwwerk geen gebouw zijnde
1
11
12
3
*