Bouwbesluit Online 2012


2.

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze afdeling en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties