Bouwbesluit Online 2012

Artikel 6.64. Systeem voor gebouwautomatisering en -controle

1.

Het systeem voor gebouwautomatisering en -controle als bedoeld in artikel 6.63, eerste lid, is in staat:

  1. a.

    het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de bijsturing ervan mogelijk te maken;

  2. b.

    de energie-efficiëntie van het gebouw te toetsen, rendementsver-liezen van technische bouwsystemen op te sporen, en de beheerder van de voorzieningen of technische bouwsystemen te informeren over de mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren; en

  3. c.

    communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het gebouw mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen van verschillende soorten eigendomstechno-logieën, toestellen en fabrikanten.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven over het in dit artikel bepaalde.

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties