Bouwbesluit Online 2012


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 juli 2020

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd bij het Besluit van 3 juni 2020 tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken en enkele andere wijzigingen, Stb. 2020, 189

Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties